Español

La nostra experiència

La nostra Experiència

Els treballs que portem a terme des de fa 6 anys en diversos àmbits ens han permès de comprovar els beneficis que suposa Biodansa. Els participants van evolucionar d’una manera positiva pel que fa al desenvolupament de les seves capacitats personals, com ara la vitalitat, el benestar, la salut, l’alegria i l’autoestima, i també en les seves capacitats relacionals, com per exemple l’empatia, la creativitat, la cooperació i el treball en equip.

Rolando Toro y Oceano que Danza

““La Lola i la Mª Rosa amb Rolando Toro, creador de Biodansa””


Hem realitzat:

  • Participació en la Fira de Biocultura, any 2011.
  • Treballs de Biodansa Aquàtica, des de l’any 2010.
  • Treballs de Biodansa amb famílies en centres cívics i escoles, any 2010.
  • Grup regular de Biodansa amb famílies en l’Escola d’Educació lliure Xantala, any 2009-2010.
  • Participació en la Fira de la Terra, des de l’any 2007.
  • Treball d’integració amb dones de diferents nacionalitats organitzat per l’Ajuntament de Lloret, any 2007.
  • Cicle de sessions amb malalts amb VIH, en la Associació ACTUA, any 2007.
  • Taller amb dones grans en l’Associació Font de la Guatlla, any 2006.
  • Organització de tallers i monogràfics de cap de setmana, des de l’any 2005.
  • Treball amb grups setmanals des de l’any 2005.