Español

Biodansa

¿Què és Biodansa?

Biodansa, creada per l’antropòleg xilè Rolando Toro Araneda els anys 60, és un sistema que treballa amb música i moviment dins un context de grup, afavorint l’expressió saludable de la identitat de les persones que la practiquen. Estimula la integració amb un mateix, amb els altres i, en un sentit més ampli, amb l’entorn en el qual vivim, mitjançant exercicis individuals i en grup.

La metodologia de Biodansa es basa en la inducció de vivències integradores. La vivència és una experiència viscuda amb gran intensitat aquí i ara, amb un fort component sensorial i de percepció. Aquestes vivències són proposades en cada sessió mitjançant exercicis que es poden agrupar en 5 línies:

  • Vitalitat: desenvolupar l’ímpetu vital.
  • Sexualitat: buscar el benestar i el plaer en allò que fem.
  • Creativitat: possibilitar la innovació aplicada a la pròpia vida, ser creatius en cada acte./li>
  • Afectivitat: potenciar la capacitat de vinculació, estimulant la cura, la tendresa i la solidaritat.
  • Transcendència: despertar la intimitat amb un mateix i amb la totalitat, com un camí cap a l’harmonia existencial.

Principis bàsics de la Biodansa

Biodansa té com a principis bàsics la cura de la vida i afavorir l’expressió dels potencials de cada persona.

Rolando Toro va formular el Principi Biocèntric, segons el qual l’Univers està organitzat en funció de la vida. La vida és el centre i el punt de partida de totes les disciplines i comportaments humans.

Cada persona porta a sobre, des del seu naixement, uns potencials genètics. Biodansa forneix un ambient adequat per desenvolupar aquests potencials.

Eines de Treball

Les eines de Treball són la música, el moviment i el grup. La música ens emociona, el moviment és la nostra expressió i el grup és l’espai on es creen les condicions necessàries per al desenvolupament dels potencials humans.

El facilitador

En Biodansa no existeix el concepte de professor, perquè no ensenyem res que no porti ja amb ella mateixa la persona pel fet de néixer. Al professor l’anomenem facilitador, perquè la seva funció és presentar els exercicis i les propostes que ajuden a cadascuna de les persones que assisteixen a la sessió a prendre consciència dels potencials que ja té.

¿Què aporta la Biodansa?

El treball constant amb Biodansa ens pot aportar beneficis a nivell corporal, orgànic i existencial.

  1. 1.Nivell corporal: Es produeix una millora de l’harmonia corporal en practicar diferents propostes de moviment, com ara la fluïdesa, la flexibilitat, la coordinació, la força, etc.
  2. 2.Nivell orgànic: S’estimula l’autoregulació de les funcions del sistema circulatori, respiratori, digestiu, neurovegetatiu i immunològic, amb la qual cosa s’aconsegueix millorar la vitalitat i el benestar corporal, regular els estats d’activitat / repòs i gestionar adequadament l’ansietat i l’estrès.
  3. 3.Nivell existencial: Promou l’experiència de sentir-nos més vius i un sentiment més gran de pertinença a la comunitat humana, a la natura i al cosmos.