Español

Biodansa i organitzacions

Biodansa per a organitzacions

Les empreses, com a avantatge comparatiu, miren d’aconseguir cada cop més persones no sols amb un determinat perfil acadèmic sinó també amb un bon desenvolupament de les seves capacitats humanes i socials.

Una de les principals característiques de la Biodansa és la proposta de treball en un context de grup, bo i propiciant la millora de la comunicació i de les relacions interpersonals de les persones que el constitueixen.

La proposta de Biodansa en les organitzacions té per objecte potenciar el treball en equip i la resolució de conflictes, bo i oferint un espai de trobada dins l’entorn laboral que permet que els participants es descobreixin com a éssers humans, estimular-ne el creixement personal i augmentar-ne la motivació en la feina. Tot plegat es tradueix en la millora dels indicadors d’excel•lència a nivell intern i en el servei al client.

Demana més informació

Beneficis per als participants:

  • Afavoreix la dissolució de tensions motores cròniques
  • Ajuda a superar els estats d’angoixa i estrès
  • Afavoreix l’elevació del factor antidepressiu
  • Promou l’estimulació de l’instint lúdic
  • Fomenta l’expressió de les emocions
  • Impulsa l’activació del sentiment de llibertat i del permís per a ésser espontani
  • Ajuda a prendre contacte amb un mateix i amb els altres, la qual cosa afavoreix l’empatia, la companyonia i el sentiment de pertinença al grup de treball.

Aquests beneficis es tradueixen en un increment de la qualitat de vida laboral i familiar.

Beneficis per a les organitzacions

El benefici per a les organitzacions consisteix a comptar amb un grup de col•laboradors més saludables, que mostren una actitud lliure de tensions i tenen menys tendència a patir estrès, cosa que contribueix a la creació d’un ambient laboral més sa i amb un nivell de concentració més alt.

Si voleu organitzar alguna activitat per al vostre equip de treball, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us assessorarem personalment.