Español

Biodansa per a nens i adolescents

Biodansa per a nens i adolescents

Biodansa propicia el desenvolupament dels potencials afectius i creatius de nens i adolescents.

Biodansa per a nens

Pel que fa a les edats tendres, la feina de Biodansa es centra en estimular l’expressió creativa natural, afavorir la integració psicomotora, potenciar la integració individual i la del grup i promoure la concentració.

Biodansa per a adolescents

En aquesta etapa, que es caracteritza per canvis a tots els nivells, l’objectiu de Biodansa és reforçar la identitat dels adolescents, com a punt de partida de l’expressió dels seus potencials i aptituds en diversos aspectes de la vida.

Si esteu interessants en la realització d’un projecte de Biodansa amb nens o adolescents, i penseu que la nostra proposta de treball es pot adaptar a la vostra filosofia, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Solicita mé informació