Español

Biodansa aquàtica

Biodansa Aquàtica

Les sessions de Biodansa aquàtica es fan en una piscina, dins una aigua que es troba a una temperatura constant d’entre 33º a 35º.

Aquesta proposta, amb música, moviment i grup, i amb les condicions especials que ens ofereix l’aigua calenta, facilita que els participants assoleixin una vivència oceànica, un estat de fusió amb la totalitat.

Biodansa aquàtica és una autèntica experiència de renaixement, que dissol les cuirasses i redueix el nivell d’estrès. No és tan sols una experiència de sensibilitat i emoció, sinó que també abasta un sentiment afectiu i de profunda tendresa.

Els sentiments de revitalització i harmonia, que deriven de la vivència de Biodansa aquàtica, predisposen les persones a noves formes d’acció i de relació amb elles mateixes, amb els altres i amb la natura.

Demana més informació

Efectes de la Biodansa aquàtica:

A nivell Existencial

 • Font de vida
 • Mitjà de purificació
 • Renaixement amb amor

A nivell orgànic

 • Integració global de tot el cos
 • Renovació orgànica

A nivell psicològic

 • Dissolució de tensions
 • Superació dels estats d’angoixa
 • Elevació de l’humor endogen (antidepressiu)
 • Sentiment de llibertat – obertura a ser espontanis
 • Desacceleració psicomotora, disminuint el nivell de vigilància (antiestrès)
 • Augment de la capacitat d’autoguariment, connexió amb l’Inconscient Vital
 • Capacitat per retrobar-se i prendre contacte amb un mateix
 • Restauració de l’erotisme

(Per practicar-la cal tenir experiència prèvia en Biodansa.)